Örömhír Keresztény
Gyülekezet

Istentisztelet

Vasárnaponként 10 órakor


Zalaegerszeg, Báthori u. 2/FEsemények

Kik vagyunk?

ÖKGY Rólunk


Az imádságunk

Hálásak vagyunk, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy ismer bennünket, vigyáz ránk, vezet minket, és Benne kiteljesedhet az életünk. Vágyunk egyre mélyebben megismerni Őt, és nyitottnak lenni munkájára.

Szeretnénk eszközei lenni abban, hogy megszólíthassa a körülöttünk élőket, hogy ők is rácsodálkozhassanak szeretetére és hatalmára.

A nevünk

Azért lett ÖRÖMHÍR a nevünk, mert a Biblia központi üzenete egy örömhír:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma 3:16

A felekezetünk

Felekezeti hovatartozásunkat illetően baptisták vagyunk, de nem gondoljuk, hogy létezik üdvözítő felekezet. Befogadunk mindenkit, aki Urának vallja Krisztust (és azokat is, akik még nem).
Szóval téged is, bármelyik csoportba tartozol!

Otthonra talált nálunk több, különféle felekezeti háttérből származó testvér. Mondhatni, egy nagy olvasztótégely vagyunk.

Így kapcsolódhatsz hozzánk

Istentisztelet, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Istentisztelet

Vasárnapi istentiszteleteinken a feltámadt Jézus Krisztust ünnepeljük. Hisszük, hogy Ő jelen van köztünk a Szent Szellem által, szól hozzánk a hirdetett Igén keresztül és megújít minket erejével. Havonta egyszer gyakoroljuk az úrvacsorát.
Vasárnaponként 10 órakor találkozhatsz velünk istentiszteleteink keretében.


Gyermekfoglalkozás, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Gyermekfoglalkozások

Szeretnénk, ha a gyerekeknek sem csak a fegyelmezett egy helyben ülésről szólna a vasárnap, hanem ők is megélhetnék az Istennel és az egymással való közösséget. Ezért külön foglalkozunk velük, hogy koruknak megfelelő formában ismerhessék meg a Biblia tanítását, legyen ez játékos tanítás, közös beszélgetés, imádság, éneklés, alkotó tevékenység, vagy épp szabad játék.


Házicsoport, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Házicsoportok

A szorosabb közösség megélésére a házicsoportokban van leginkább lehetőség. Hetente találkozunk valakinek az otthonában, hogy Istent dicsőítsük, tanuljunk a Bibliából, beszélgessünk, imádkozzunk, megosszuk örömeinket és gondjainkat, kifejezzük egymás iránt szeretetünket, törődésünket. Könnyen alakulnak ki barátságok, és ezáltal válik igazán élővé a gyülekezet.
Lenti csoport, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Kihelyezett csoportok

A Lentiben és Körmenden élő testvérek saját lakóhelyükön önálló életet élő csoportot működtetnek, és helyben is szerveznek programokat. Ezek során keresik az együttműködést a helyi intézményekkel. Népszerű pl. a Házasság hete rendezvénysorozat vagy a karácsonyi cipősdoboz akció.


Biciklitúra, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Szabadidős programok

Szeretünk kötetlenül is együtt lenni. Gyakran szervezünk szabadidős tevékenységeket, pl játszóházat, túrát, számháborút, kerékpározást, szabadtéri istentiszteletet. A társadalmi szerepvállalástól sem riadunk vissza, együtt még a szemétszedés is élmény! Ezekhez a programokhoz azok is könnyen csatlakoznak, akik egy picit tartanak a komolyabb gyülekezeti alkalmaktól.


Nyári tábor, Örömhír Keresztény Gyülekezet

Táborok

Nyáron igyekszünk több napot is együtt tölteni. Ilyenkor közösen elvonulunk valahova és együtt tanulmányozzuk a Bibliát, tanulunk, gondolkodunk, főzünk, játszunk, túrázunk, zenélünk, éneklünk, számháborúzunk, szalonnát sütünk, és éjszakába (vagy reggelbe) nyúlóan beszélgetünk.
Az ifjúságnak időnként külön tábort is szervezünk.


Közelgő események

Az eseményeink nyilvánosak, várunk szeretettel. A részletek miatt keress minket bátran!


A Biblia

A Bibliát Isten élő Igéjének tartjuk, és hitünk, tanításunk, szolgálatunk forrásának tekintjük. Hétköznapjaink során törekszünk arra, hogy döntéseinket bibliai elvekre alapozva hozzuk meg, és megtapasztalásainkat ezek alapján értékeljük. Számunkra Isten Igéje a mérce arra, hogy mit és hogyan kell cselekednünk, még akkor is, ha ez esetleg nem tűnik praktikusnak, vagy korunk egyházi hagyományaival való szakítást jelent.

Az imádság

Isten folyamatos szeretetkapcsolatra törekszik velünk, ami valóságos és személyes. Az imádság nemcsak egy vallásos tevékenység, hanem ennek a kapcsolatnak az ápolása. Azt jelenti, hogy Isten jelenlétébe lépünk, figyelünk rá, igyekszünk megérteni, mit készül cselekedni ott, ahol vagyunk. Megadjuk neki a jogot, hogy beleszóljon az életünkbe, mert hisszük, hogy egyedül Ő irányíthat minket úgy, hogy értékes dolgokba fektessük be azt.

Isten dicsőítése

Isten neve fenséges, méltó a dicséretre. Dicsőítjük Őt, hogy kimutassuk iránta szeretetünket, tiszteletünket, hogy hirdessük nagyságát és hálát adjunk Neki. Az istentiszteletek alkalmával együtt magasztaljuk Istent énekkel, zenével, közös imádsággal, és tetteiről való megemlékezéssel.


A testvéri közösség

Amikor Isten gyermekeivé fogadott minket, egymásnak testvéreivé is lettünk, ezért szeretnénk úgy élni, mint Isten családja, Törekszünk arra, hogy egymás javát és épülését szolgáljuk: szeretjük, védjük, bátorítjuk és szolgáljuk egymást. Nagyra becsüljük a szeretetteljes és őszinte kommunikációt, a megértést, az elkötelezettséget, önzetlenséget, megbízhatóságot, egymás iránti tiszteletet. A testvéri közösséget más gyülekezetekhez tartozó testvéreinkkel is megéljük. Fontos számunkra a keresztények egysége, összefogása.

Házasság, család, gyerekek

Hisszük, hogy a házasságot Isten arra alkotta, hogy egy férfi és egy nő, Isten által rendelt szerepüket elfogadva, halálukig tartó szeretetben, hűségben, egymás örömére és támogatására éljenek. A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük és hisszük, hogy számára ugyanolyan értékesek, mint a felnőttek. Széthulló családok korában élve, különösen fontos számunkra a szeretetteljes, őszinte családi légkör, ahol gyermekeink Istennek elkötelezett, egészséges felnőttekké érhetnek. Gyülekezetünkben is igyekszünk különös szeretettel és figyelemmel törődni velük, és koruknak, igényeiknek megfelelő, tartalmas közösséget biztosítani számukra.

Az örömhír továbbadása

Meg vagyunk győződve arról, hogy Isten minden embert szeret, és azért küldte el Fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a bűn hatalmából. Ez teszi lehetővé, hogy kapcsolatunk helyreálljon Vele, ezáltal megtaláljuk életünk értelmét, tapasztaljuk szeretetét, és erőt merítsünk ahhoz, hogy a hétköznapok terhei ellenére is örömteli, kiegyensúlyozott életet éljünk. Ennek az örömhírnek a hirdetésére és megélésére Isten minden keresztényt elhívott. Fontosnak tartjuk, hogy evangélium üzenetét mai nyelven, mai eszközökkel adjuk tovább, és készek vagyunk változni annak érdekében, hogy mindig képesek legyünk kommunikálni kortársainkkal. Akár így :)